Xue

在终极的分析中,一切知识都是历史;

在抽象的意义下,一切科学都是数学;

在理性的世界里,一切判断都是统计学。

                                     ——C. R. Rao

上一篇 下一篇
评论
©Xue | Powered by LOFTER